İletişim Parkı

İLETİŞİM PARKI (IPA)

Toplumsal projelere gönüllü iletişim desteği veren, genç iletişimcilerin toplumsal projelerde görev alarak, tecrübe ve yaratıcılıklarını arttırabilecekleri bir düşünce/aksiyon platformudur.

Konular: Halk Eğitimi (Sanat Okuryazarlığı, modern kütüphaneler, modern müzeler) Doğa dostu şehir planlamacılığı ve mimari (trafik güvenlik eğitimleri ve alternatif ulaşım araçları), özel ihtiyaçlara sahip toplumsal gruplar (çocuklar, engelliler, yaşlılar)

***

Working group and an action platform for young communication professionals, to enrich their experience by providing voluntary work for social projects. 

Issues: Community education (art literacy, modern libraries and museums), nature friendly city planning and architecture (traffic safety education and alternative transportation vehicles), social groups with special needs (children, handicapped and elderly)