29 Aralık 2011 Perşembe

Atatürk Kültür Merkezi 2012 Yılında Sanatseverler ile Buluşacak (mı?)

AKM, Kasım 2011
AÇIKLAMA

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

1969 yılında dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye’de Cumhuriyet döneminin de simge yapılarından biri olarak önem taşıyor.

2005’te ilk kez dönemin Kültür Bakanı Atilla Koç tarafından AKM’nin yıkılması yönündeki planlar dile getirilirken, TMMOB Mimarlar Odası’nın 5 Ekim 2007’deki basın açıklamasında da belirtildiği gibi AKM’nin yıkımı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi bağlamında oluşturulan yasa tasarısının içerisine ironik bir biçimde sokularak, TBMM Komisyonları’ndan geçmişti. Aynı basın açıklamasıyla Mimarlar Odası kamuoyunu Cumhuriyet’in mekan ve yapılarını korumaya ve günümüz yaşamının ayrılmaz parçaları olarak değerlendirmeye, bununla bağlantılı olarak da AKM yıkımını durdurmak için somut girişimlerde bulunmaya davet etmişti. Kasım 2007'de İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu, aldığı kararla AKM'yi 1. grup kültür varlığı olarak tescil etti. Ardından yapının yenilenmesi için AKBA tarafından Tabanlıoğlu'na proje hazırlatıldı. Meslek örgütlerinin eleştirdiği proje, Kültür-Sen tarafından yargıya taşındı. 9. Bölge İdare Mahkemesi de itirazı haklı bularak projenin yürütmesini durdurdu.

20 Aralık 2009 tarihinde Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Tabanlıoğlu Mimarlık’tan temsilcilerin bulunduğu toplantıda, AKM’nin rölöve projelerine uygun olarak hazırlanan tamirat ve tadilat projesi üzerinde inceleme ve değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirme toplantısı sonucunda; Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından hazırlanmış olan tamirat ve tadilat işleri raporunda belirtildiği şekilde tamirat yapılması, Sakarya Üniversitesi tarafından hazırlanan statik rapor doğrultusunda depreme karşı güçlendirme yapılması, yangın yönetmeliğinin öngördüğü şartlara uygun düzenleme yapılması, ana binanın girişinin sağ tarafındaki bahçede bulunan mevcut tesisat odası genişletilerek binanın ihtiyaç duyduğu havalandırma tesisat ünitelerinin yerleştirileceği bir mekanın toprak altında düzenlenmesi ve mevcut trafo binasının bulunduğu yerde ihtiyaç duyulan kapasiteye göre genişletilmesi konularında anlaşmaya varılmıştı.

Üzerinde uzlaşılan tamirat ve tadilat işleri, kamuoyu tarafından anlaşılamayan nedenlerle başlatılmadı ve Atatürk Kültür Merkezi 2008 yılından bu yana tadilat nedeniyle kapalı olarak bekletildi. Bu nedenle, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 29 Kasım 2011 tarihinde bir resmi yazı gönderilerek, 20 Aralık 2009 tarihli anlaşma uyarınca işlem yapılması ve AKM’nde yapılması gereken ve yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi istenmişti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 21 Aralık 2011 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne gelen yanıt ise aşağıdaki gibidir;

“İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin onarımı ile ilgili olarak Bakanlığımız, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı, AKM Yönetimi ve proje firması arasında yapılan 20.12.2009 tarihli tutanak hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bahse konulu tutanakta mutabakata varılan hususlar dikkate alınarak gerekli hazırlıklar yapılmış olup, 2012 yılı içerisinde, işin ihalesinin yapılarak, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin tamirat ve tadilatının tamamlanması planlanmaktadır”

Bu bilgilerin ışığında, AKM'nin "kurtulduğunu" düşünebilir miyiz? Yoksa daha çok mu erken? AKM ile ilgili süreçler, bundan sonra da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından takip edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

http://www.mimarlarodasi.org.tr/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder